Δοκιμές και σχόλια 1ης έκδοσης

Σε αυτή τη φάση κοινοποιούμε την εφαρμογή σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της, απλά δοκιμάζοντας την και στέλνοντας τα σχόλια τους για: Συνεχίστε την ανάγνωση του “Δοκιμές και σχόλια 1ης έκδοσης”

Ξεκινάμε την εφαρμογή Radius

Μετά από τον αρχικό σχεδιασμό. της εφαρμογής, ξεκινάμε την υλοποίηση και τις αρχικές δοκιμές.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Ξεκινάμε την εφαρμογή Radius”

Μετά από τον αρχικό σχεδιασμό. της εφαρμογής, ξεκινάμε την υλοποίηση και τις αρχικές δοκιμές.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Ξεκινάμε την εφαρμογή Radius”